Trenutno slovensko dramatiko ustvarjamo in razvijamo po principu naključja, brez kakršnegakoli instrumentarija. PreGlej poskuša zapolniti prav ta manko…