Center ohranjanja nepremične in premične kulturne dediščine. Naš namen je restavracija in obnova objektov kulturne dediščine v sodelovanju z ZVKDS in Restavratorskim centrom.