Pred petsto leti sedež ljubljanske škofije, danes zanimiv turistični kraj.