Zasebna muzejska zbirka vojaških predmetov avstro-ogrskega obdobja, Slovenske Konjice.