Zveza ekonomistov Slovenije je strokovna organizacija ekonomistov, združenih v društva ekonomistov.