MCSD Ilirska Bistrica se predstavi: opis društev in njihovega delovanja, aktivnosti lani in letos, kaj želimo še doseči.