Osnovna dejavnost ZVD d.d. je znanstveno raziskovanje, preskušanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu, varstvo pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji, požarno varstvo, varnost v prometu in izobraževanje.