Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije deluje na območni oziroma regionalni ravni.