ZSPM je zveza društev podeželskih mladin celotne Slovenije.