Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.