Podjetje za izdelavo in prodajo prometne signalizacije in opreme, turistično obvestilne signalizacije ter izdelavo dokumentacije (elaborati, projekti) za postavitev lamel.