Proizvodnja grozdja in vina, proizvodnja jabolk, gostinstvo, trgovina s kmetijskim repromaterialom, golf igrišče in vadbišče.