Zlata Visa ZZS SKB banke je prva “affinity” kartica – Zlata Visa in hkrati članska kartica ZZS.