Dr. Ron Meyers ugotavlja, da večina prebivalcev razvitega sveta na celični ravni dobesedno strada.