Obširna predstavitev akademskega slikarja, oblikovalca, fotografa in pedagoga. Veliko slikovnega gradiva, razstav in delavnic.