Varna in unčinkovita avtoterapija kot pomoč pri hujšanju.