Družba za montažo, demontažo, prestavitve težke strojne opreme,