Objavlja aktualne dogodke, spremembe, dopolnila statuta in objave za javnost.