Novo nastalo društvo, ki želi ohranjati, širiti in vzdrževati reformacijsko evangelijsko ter protestantsko dediščino na kulturnem, sociološkem in versko-duhovnem področju.