Vse o delavskem soupravljanju, udeležbi pri dobičku in notranjem lastništvu.