Zavzemamo se za interese slovenskih občin. Lokalna samouprava je bistvenega pomena za demokratičnost neke družbe.