Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula.