Predstavitev ekološkega kmetijstva in Združenja ekoloških kmetov.