Družbe, ki upravljajo vzajemne sklade in pooblaščene investicijske družbe; podatki o poslovanju, naložbah, kotacijah, pregledi trgovanja med pidi, iskanje podjetij.