ZASS je organizacija, ki se na področju zagotavljanja varnosti zavzema za sodelovanje z zvezo Nato.