Javni zavod, ki izvaja storitve osnovnega zdravstvenega varstva.