Neprofitni javni zavod, organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, s sedežem v Sežani ter v zdravstvenih enotah Komen, Dutovlje, Divača, Hrpelje in Senožeče.