Javni zavod, ki izvaja storitve zdravstvenega varstva in goji pomembne preventivne zdravstvene dejavnosti.