Neprofiten javni zavod, ki deluje v okviru javne zdravstvene mreže.