Vsem prebivalkam in prebivalcem občin Idrija in Cerkno želimo zagotoviti najvišjo mogočo kakovost zdravstvenega varstva na primarni ravni.