Deluje na področju zdravstvene preventive z organizacijo in izvajanjem preventivnih in specialističnih pregledov, predavanj, sprostitvenih delavnic…