Uspešno zdravimo alergije in težave s hrbtenico. V Ljubljani.