Zbornik referatov o umeščenosti vetrne elektrarne na območje Volovje rebri nad Ilirsko Bistrico.