Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Edina profesionalna organizacija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji.