ZOD opravlja socialnovarstvene storitve: pomoč na domu, socialni servis, varovanje na daljavo.