Storitev oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv je gospodarska javna služba.