Zavod za varstvo in rehabilitacijo oseb po poškodbi glave.