Smo interesno združenje, v katerega se prostovoljno povezujejo gospodarske družbe, ki so doslej pridobile status invalidskega podjetja.