Vsako bodočo mamo skrbi, kako njena dejanja in okolje vplivajo na nerojenega otroka.