Spletna stran namenjena občanom Mestne občine Velenje ob naravnih in drugih nesrečah.