Dobavimo vam legirana jekla, specialne materiale za industrijo (vulkolan, lexan, teflon …) in osebno varovalno opremo.