Forum za kontaktiranje in izmenjavo izkušenj, idej ipd. lastnikov žag za razrez hlodovine in drugih, ki so kakor koli povezani z žagarstvom.