Cilj sistema je vzpostaviti podjetje kot samostojno organizacijo, neodvisno od vsakodnevne prisotnosti lastnika.