Podjetje za proizvodnjo strojev in opreme, izdelava lahkih in srednje težkih kovinskih konstrukcij, izdelava finišerjev, servisiranje asfaltnih baz ipd.