O vsem, kar se mi dogaja, kaj razmišljam… in kaj sanjam.