Razrez in dodelava pločevine in cevnega programa, program brušenja, razigljevanja in poliranja ter laserski razrez in dodelava cevi in profilov.