Pridelava in prodaja kokošjih jajc, reja in prodaja perutnine.