Predstavitev Vuzenice in njene turistične ponube (kulturni spomeniki, šport, gostinska ponudba, verske prireditve). Predstavljamo pa Vam tudi Osnovno šolo in njeno enoto Vrtec.