Smo uspešno proizvodno in storitveno podjetje na področju gumarstva, izdelave gumi izdelkov iz tehnične gume in servisiranja transportnih trakov.