Kar z ljubeznijo se vzgoji, raslo bo še mnogo dni.